Hungary NEXT

meríts belőlünk

GDPR | adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő: Bódis Gábor
Vállalkozás neve: Hungary NEXT, Bódis Gábor E.V.
Vállalkozás székhelye: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 25.
Vállalkozás adószáma: 69679904143
Vállalkozás nyilvántartási száma: 53529453
Vállalkozás bankszámlaszáma: 109000590000001331830003
Vállalkozás védjegy lajstromszáma: 225757; M18003000 © Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorsítás, a nyilvános előadás, valamint a fordítás jogát is.

KAPCSOLATTARTÁS

A Hungary NEXT-et internetes felületein, direkt üzenetben, e-mailen vagy telefonszámon érheted el. Ilyen esetekben az e-mail címedet vagy telefonszámodat kizárólag a megkereséseddel kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés cégünk jogos üzleti érdeke.

SZÁMLÁK

Amennyiben igénybe veszed szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokat nem adjuk tovább és nem értékesítjük. Partnereink nevét és honlapcímét online felületeinken referenciaként feltüntetjük. A számla adatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

GDPR JOGOK

Bármikor kérelmezheted az Adatkezelőtől a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheted az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvasd el a GDPR 13-19. cikkelyeit. Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdésed, kérésed van, lépj velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy: Név: Bódis Gábor, Cím: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 25., Telefon: +36209562023, E-mail: gabor.bodis@hungarynext.com

PANASZTÉTEL

Panasszal fordulhatsz a hatósághoz is: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság, Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Honlap: www.naih.hu